KELLONKARTANON YSTÄVÄKIRJE, MAALISKUU 2019

 

Krstillinen kurssikeskus - KellonkartanoHyvä ystävä, tervehdyksemme Sinulle!

Seurakuntayhteyttä koskevia Raamatun kohtia on useita, joista seuraavassa niistä kaksi:

1. Apostolien teot 2:42: ”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.”

2. Kirje heprealaisille 10: 25: ”Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamien on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan.”

1. Seurakuntayhteyttä voidaan kuvata nelipyöräisellä kulkuneuvolla, jonka pyörinä kristittyjen yhteyden lisäksi ovat Jumalan Sana, rukous ja Herran Pyhä Ehtoollinen. Kristityn on syytä pitää tämä kulkuneuvo liikkeessä, elää jatkuvassa seurakuntayhteydessä. Jos kulkuneuvon vauhti hidastuu tai pysähtyy, on suuri vaara suistua Taivaan tieltä.

2. Heprealaiskirjeen kohdassa Herran päivällä tarkoitettaneen Jeesuksen toista tulemista. Mitä lähempänä Jeesuksen paluu on, sitä ahtaammaksi seurakunnan tilanne tulee. Tästä on jo selviä merkkejä. Maallistuminen on lisääntynyt, Raamatun arvostus on vähentynyt ja kristittyjä pidetään vähäjärkisinä. Tässä tilanteessa seurakuntayhteyden merkitys korostuu. Yhdessä selviydymme paremmin kuin yksin.

Yksi vaihtoehto seurakuntayhteydestä on Kellonkartano. Sen messuissa ja muissa tilaisuuksissa on raamattujulistusta, josta saa kunnon evästä kristityn vaellukseen. Kellonkartanon ystävien määrä on viime vuosina ollut laskeva, mikä johtuu osaksi luonnollisesta poistumasta. Jäsenmäärän vähenemiselle olisi siis tehtävä jotain. Voimme esim. kutsua Kellonkartanon tilaisuuksiin ystäviämme. Minut aikoinaan tuotiin Kellonkartanoon, oikeastaan Suomen Raamattuopiston Kellon toimintakeskukseen. Siitä alkoi matkani Taivaan tiellä ”nelipyöräisellä”, jota kuvasin kirjoituksen alussa.

 

Terveisin

 

Jukka Sihvomaa

Kellonkartanon ystävät ry:n puheenjohtaja

 

————————————————————————–

Kellonkartanon kristillinen kurssikeskusKiitetään menneestä, katsotaan tulevaan!

Kellonkartanon ystävien kauden 2018 toimintakertomus alkaa Viisikielisestä tutulla Hilja Aaltosen runolla:

”Johda jälleen ristin luo, missä virtaa lähde tuo, joka janon sammuttaa, lapset Herran uudistaa. Anna sade, Jumala. Sydän kaipaa, odottaa. Anna kaste Golgatan virvoittamaan kuiva maa.”

Toimintakertomuksen johdanto jatkuu:

”Hengellinen elämä – niin kuin kaikki elämä – on Jumalasta lähtöisin. Se ei synny eikä säily itsestään. Kuolleen herääminen elämään on käsittämätön ihme. Näin on myös hengellisesti kuolleen herääminen elävään uskoon ja Jumala-yhteyteen. Elämä heijastaa Jumalan luomistahtoa, mutta syntiinlankeemuksen ja kuoleman varjostamassa maailmassa elämässä on kysymys myös Jumalan armosta. …Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustemme tähden, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa… (Ef. 2:1-10)

Jumalalla on suunnitelma ja välineet elämän ylläpitämiseksi. Meille on jätetty vastuuta siitä, että annamme Herran suunnitelmille ja välineille mahdollisuuden vaikuttaa elämässämme. Sana ohjaa meitä todellisen elämän lähteelle: Uskovien yhteydessä, rukoilevassa seurakunnassa ’armon välineet’ (Jumalan Sana, ehtoollinen, kaste) synnyttävät, syventävät ja ylläpitävät kristillisen uskon. Tätä kautta Jumalan armon todellisuus ja vaikutus leviää. Usko on hengellisen elämän sykkimistä ja osallisuutta elävään Jumalaan. Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.” (Gal. 2:20)

Toimintakertomus muistuttaa vielä yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnan tavoitteista, jotka ovat pysyneet samoina yhdistyksen perustamisesta asti ja tuntuvat vuosi vuodelta yhä osuvammilta:

Yhdistyksen tarkoituksena on kutsua ihmisiä uskomaan evankeliumi ja auttaa heitä kasvamaan evankeliumin tuntemisessa, toteuttamisessa ja levittämisessä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa Raamatun ja evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen mukaisesti julistus- ja opetustoimintaa sekä muuta vastaavanlaista toimintaa. Yhdistys ylläpitää toimintaansa varten Kellonkartano-nimistä leirikeskusta. Yhdistys tukee Suomen Raamattuopiston Säätiön työtä.

Kiitollisina viime kesästä – touhukkaista leireistä, viikonlopuista, joka sunnuntaisesta jumalan-palveluksen juhlasta, jaetusta Sanasta ja ehtoollisesta, Raamatun ja lähetystyön näköaloista, opetuksesta, yhdessäolosta – kevään valon herättäminä ajatukset suuntautuvat tulevaan toimintakauteen.

Kesän ohjelmaa rakennetaan parhaillaan. Kartanon kirkot alkavat, jos Herra suo, toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä edeltävillä viikoilla herätellään talo talviteloilta vastaanottamaan sekä tutut että uudet tulijat. Rukoilethan johdatusta kesän suunnitteluun, ja tervetuloa yhdessä talkoilemaan!

Ohjelmasta, talkoista ja muista kuulumisista voit lukea kotisivultamme www.kellonkartano.fi

Sivulla on luettavissa myös mainioita haastatteluja ja kuunneltavissa ravitsevia puheita ja luentoja.

 

Vapahtajan läsnäoloa kevääseesi toivottaen

 

Anja Röpelinen

Kellonkartanon ystävät ry:n varapuheenjohtaja