Viikon sana vk51

Viikon sana vk9

Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. 
1 Piet. 5:10

Raamatun ajanmääre ”vähän aikaa” on jotakin muuta kuin miten me sen käsittäisimme. Raamatussa se tarkoittaa aikaa, jonka Jeesus on meidän silmiltämme näkymättömissä ja joka päättyy hänen paluuseensa. Vähän ajan kärsimys voi olla elämän mittainen odotus. On muistettava, että olemme matkalla ikuisuuteen, johon suhteutettuna tämä elämä on todella lyhyt ja pian jo ohi. Ikuisuuden taustaa vasten murheet saavat oikeat mittasuhteet ja niihin voi suhtautua levollisemmin. Kaiken armon Jumalalla on hallussaan elämämme, ja, kun murheittemme tehtävä täyttyy, hän ottaa ne pois. Se voi tapahtua jo pian tässä elämässä tai jo pian tulevassa maailmassa. Kaiken ilon ja surun tarkoitus on saattaa kristitty turvallisesti iankaikkiseen kirkkauteen, minne hänet on kutsuttu ja missä tarkoitettu elämään.

Teksti on Juha Vähäsarjan hartauskirjasta Joka päivä huolta vailla.
© Juha Vähäsarja & Perussanoma Oy