Viikon sana vk51

Viikon sana vk18

Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Kol. 2:7

Meidän on syytä olla tarkkana sen suhteen, ettemme lähde rakentaman uskoamme Jeesukseen ja elämäämme hänessä muun kuin sanan ja sakramenttien, Jumalan kestävien tekojen varaan. Ristin juurelta ei pidä lähteä koskaan minnekään, sillä synti riippuu meissä kiinni eikä se irtaudu maailmasta tai sydämestä ennen Herramme paluuta tai hetkeä, jolloin siirrymme taivaaseen hänen luokseen. Suurinta syntiä, epäuskoa, vastaan me joudumme taistelemaan hautaan saakka. Taistelu ei ole vaarallista, koska silloin ollaan vielä elossa. Jokaisella on omat helmasyntinsä, joiden kanssa joudumme kamppailemaan joskus kiivaastikin. Helmasynnit aiheuttavat murhetta ja horjuttavat uskon lepoa. Muistakaamme kuitenkin, että me taistelemme taistelumme aina voittajan omina ja hänen haavoitettujen käsiensä suojassa. Kaikukoon siis kiitoksemme runsaana!

Teksti on Juha Vähäsarjan hartauskirjasta Joka päivä huolta vailla.
© Juha Vähäsarja & Perussanoma Oy