Matka ensimmäiseen jouluun Jumalan Sanan ja seimikuvien kera

Matkaetappi 8. (julkaistu 8.1.2020)

 

Seimiasetelmat, kuvat ja tekstit: Kaisa Hautamäki

Vielä kerran matkalle: Pyhä perhe palaa Egyptistä kotimaahansa.

“Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi: ‘Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka halusivat surmata lapsen.’

Takaisin Nasaretiin

Niin Joosef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen, hän pelkäsi mennä sinne. Hän sai unessa Jumalalta ohjeen ja meni Galilean alueelle. Sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Tämä tapahtui, että kävisi toteen profeettojen ennustus: Häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi.” (Matt. 2:19-23)

Natsarealainen

Pyhä perhe palasi siis Nasaretiin, pieneen, vähäpätöiseen kaupunkiin Galileassa. Jeesuksen lapsuudesta emme paluun jälkeen saa tietää mitään, ennen kuin hän aloitti julkisen toimintansa noin 30-vuotiaana – lukuunottamatta kertomusta matkasta Jerusalemiin, kun Jeesus oli 12-vuotias.

Paitsi kotikaupunkinsa nimen johdosta Jeesus oli “natsaretilainen” myös siksi, että profeetta Jesajan kirjassa 11:1 tulevaa Messiasta koskevassa profetiassa sana 

NeeTseR = vesa  sisältää samat konsonantit kuin nimi Natsaret/Nasaret (JKPR, alaviite). Jesaja kirjoittaa: “Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristaan”. Herramme Jeesus Kristus vahvistaa vielä Ilmestyskirjan lopussa tämän: “Minä, Jeesus, …olen Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan…”

Herodes teki kaikkensa surmatakseen Jeesus-lapsen. Hanke epäonnistui, sillä Jumalan pelastussuunnitelma toteutui kaikesta vastustuksesta huolimatta. Herodes itse kuoli, mikä tapahtui kuunpimennyksen aikaan maaliskuussa 4 eKr. Persialaisten maagien (tietäjien) vierailu Herodeksen luona on näin ollen tapahtunut aikaisemmin, luultavasti vuonna 6 eKr. (Martikainen) Pyhä perhe oli Egyptissä paossa näin ollen pari vuotta 6 – 4 eKr. ja Jeesus noin kolmevuotias perheen palatessa takaisin kotimaahansa ja kotikaupunkiinsa Nasaretiin.

Lapsesta mieheksi

Luukas kirjoittaa Herramme lapsuudesta ainoastaan: “Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen yllään.” (2:40) Jeesus oli vanhemmilleen alamainen ja “varttui viisaudessa, ikävuosissa ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä” (2:51-52).

Evankeliumi kuuluu kaikille

Paimenet, nuo kansansa hyljeksimät, ja itämaan tietäjät, nuo pakanakansojen oppineimmat edustajat, olivat ensimmäiset ihmiset, jotka palvoen kumartuivat maahan asti Herran Kristuksen edessä. Tietäjien pakanallinen oppi muuttui tuossa hetkessä oikeaksi Jumalan palvonnaksi, ja heidät, kuten aiemmin myös paimenet, täytti suuri ilo. Evankeliumi, ilosanoma pelastuksesta Vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa, kuuluu kaikille, niin juutalaisille kuin pakanoillekin. Ihan kaikille!

Virren 43 sanoin yhtykäämme mehin tähän iloon:

Oi, kuinka olen iloinen,
kun pyhä Jeesus-lapsonen
on aina aarteenani.
Hän taivaan riemuun minut vie,
näin paratiisiin päättyy tie.
Oi suurta autuuttani!
Aamen, aamen!
Jeesus, joudu, minut nouda
kotiin kerran.
Kaipaan suurta päivää Herran.

Matka jatkuu Jeesuksen seurassa

Näiden kuvien myötä suljen seimen, tyhjäksi jääneen Beetlehemin talon. Kiitos kun olit kanssani matkalla mukana, Jeesuksen seurassa Hänen ensimmäiseen jouluunsa. Kiitos Hannulle vaikuttavasta teknisestä toteutuksesta, jota ilman tämä seimimatka olisi jäänyt toteutumatta. Vaikka TÄMÄ matka päättyy tähän, meidän matkamme Jeesuksen turvallisessa seurassa jatkuu niin kauan, kuin Hän armon vuosia meille antaa. Se jatkuu myös tämän ajan ulkopuolelle, aina ikuisuuteen asti.  Jumalan valtava rakkaus meitä syntisiä ihmisiä kohtaan tuli ilmi siinä, että “Hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka uskoo Häneen, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi ikuinen elämä” (Joh. 3:16).  Ristinkuolemallaan ja verensä vuodattamisen kautta syntimme sovittaen Jeesus  avasi meille tien taivaaseen. Kuningas Herodes kuoli, mutta Kuningas Jeesus nousi kuolleista ja Hän elää! Mikään maallinen mahti ei tänäkään päivänä pysty pysäyttämään Jumalan pelastussuunnitelmaa, sen lopullistakaan toteutumista.

Jeesuksen veren suojassa on turvallista kulkea. Siunausta matkallesi!

tv. Kaisa

 

Lähteet:

Jumalan Kansan Pyhä Raamattu (JKPR), Kustannus Oy Uusi Tie, 2. painos 2014

Jouko Martikainen: Idän tietäjät, Perussanoma Oy 2016

Paul Lawrence: Raamatun Atlas, Kustannus Oy Uusi Tie 2010

Suuri Raamattutieto, toim. Tim Dowley, Perussanoma Oy 2009