Matkaetappi 7. 

Seimiasetelmat, kuvat ja tekstit: Kaisa Hautamäki

Vielä hetki heidän kanssaan… ”Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: `Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Ole siellä, kunnes minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet.`”  (Matt. 2:13)

“Herättyään unesta Joosef otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti. Tämä tapahtui, että kävisi toteen, mitä Herra oli puhunut profeetan kautta: ‘Egyptistä minä kutsuin poikani.’ Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pettäneet hänet, hän vihastui kovin. Hän lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemissä ja koko sen ympäristössä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan, kuin hän oli tarkoin tiedustellut aikaa.” (Matt. 2:14-16)

Jeesus oli Egyptiin lähtiessään ehkä noin vuoden ikäinen. Herodes surmautti “varmuuden vuoksi” Beetlehemin alueen kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset. Kulta, mirha ja suitsuke olivat kalliita lahjoja ja tuiki tarpeen Joosefin perheen  pakomatkaa ja Egyptissä oloa varten. Niillä on myös symbolinen merkitys: kulta viittaa Jeesuksen kuninkuuteen, suitsuke Hänen pappeuteensa ja mirhaa, joka oli pyhän öljyn ainesosa, käytettiin Jeesuksen ruumiin voitelemiseen Hänen ristiinnaulitsemisensa jälkeen.

 

Lähteet:

Jumalan Kansan Pyhä Raamattu (JKPR), Kustannus Oy Uusi Tie, 2. painos 2014

Jouko Martikainen: Idän tietäjät, Perussanoma Oy 2016

Paul Lawrence: Raamatun Atlas, Kustannus Oy Uusi Tie 2010

Suuri Raamattutieto, toim. Tim Dowley, Perussanoma Oy 2009